Statistieken 1864 in het Reestdal

In het jaar 1864 is een boek uitgegeven door Mr. H. Hartogh Heys van Zouteveen, met als titel: "Bijdragen tot de statistiek van Drenthe". In dit boek staan vele tabellen met vergelijkende gegevens over tal van onderwerpen. Dankbaar is gebruik gemaakt van de verschillende volkstellingen die in de 18de en 19de eeuw zijn gehouden. Hierdoor zijn de gegevens soms uitgesplitst naar plaats, en zelfs naar de streken van een plaats.

Wij hebben de belangrijkste gegevens op deze pagina's overgenomen. De hoofdstukindeling is als volgt, met de belangrijkste onderwerpen:

Bevolking: Aantallen per gemeente; immigratie en emigratie;
Godsdienst: Gezindte per gemeente;
Regering: Geschiedenis van de besturen tot 1864;
Rechten: De indeling, Politie en Gevangeniswezen;
Onderwijs: Lager-, Middelbaar- en Hogeronderwijs, aantal scholen en leerlingen, speciale scholen; Wetenschappen;
Armwezen: Vergelijking t.o.v de andere provincies; Wie zorgden voor de armen?;
Gezondheid: Sterftecijfer van het Reestdal; Waar kom men terecht;
Vervoer: Via de rivieren en kanalen en per spoor en wegen;
Akkerbouw: Wat verbouwde men, en welke prijs kreeg men daarvoor;
Veeteelt: Welke dieren hield men; de markten, hoeveelheden verhandeld vee en producten;
Houtteelt: Oppervlak bos; Welke bomen groeiden in Drenthe;
Onbebouwd gebied: Gebruik, eigendom en ontginning van de woeste gronden;
Veenafgraving: Soorten, wijze van afgraving en aantal personen werkzaam;
Fabrieken: Waar te vinden; Aantallen van ambachtslieden en beroepen;
Handel: Binnen- en buitenlandse handel; aantallen schepen.