't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

Inhoudsopgave 2009
Maart 2009:
Kapsalons Meier
Wat een verschil met tegenwoordig! In de eerste helft van de vorige eeuw was een bezoek aan de kapper, meestal barbier of scheerbaas genoemd, niet alleen bedoeld om je te laten scheren of knippen maar het was vaak ook een uitje. De klanten bleven na hun behandeling in de salon zitten om de plaatselijke nieuwtjes uit te wisselen, vooral op zaterdag soms tot laat in de avond. Lees verder ...
Oorlogsbelevenissen van Freek Reinders
Ik had wel eens gehoord dat Freek Reinders in Rusland gezeten had in de oorlog, maar het fijne wist ik er niet van en ook niet op welke wijze Freek daar terechtgekomen was. Wel was ik ergens enorm nieuwsgierig hoe het leven van Freek er in de oorlogsjaren uitgezien had. Dankzij een publicatie in het Nijeveense historische blad, geschreven door Lambert Kappe, over zijn broer Jan, waar ik op gewezen werd door de op Nijeveen wonende Jan de Roo en door een toevallig gesprek dat ik had met Jantje Reinders-Vrieling, de echtgenote van Freek, ben ik aan deze geschiedschrijving begonnen. Lees verder ...
De Wijker Wandelsportvereniging Rond Reest en Molen
Het was op 18 juni 1963 dat een groep van 12 personen in het toenmalige café Wittink bij elkaar kwam om te komen tot oprichting van een wandelsportvereniging. Dit op initiatief van de heer K. Kist, die leider was van een wandelgroep van de voetbalvereniging Wacker. Lees verder ...
Burenplichten in het Reestdal
Aanleiding hiertoe was de vondst van een notitieboekje dat ik afgelopen zomer vond in het kabinet van mijn moeder. Bij nader inzien bleek het te gaan om een reglementenboekje van de buurtschap Lutten- en Groot-Oever. Hierin vond ik interessante informatie over een onderwerp waar niet al te vaak over wordt gesproken, omdat het allemaal te maken heeft met dood en begraven. Lees verder ...
Juni 2009:
Een bestuurder afkomstig uit Holten
Vele jaren hebben verenigingen in de Wijk gebruik kunnen maken van de bestuurlijke kwaliteiten van gemeentesecretaris A.W.G. Goldstein, of dat nou de voetbalvereniging Wacker betrof of de Rederijkerskamer "De Bloem" maakte niet zoveel uit, hij was getalenteerd in het bestuurswerk. Lees verder ...
Een liefdesdrama te De Stapel in 1910
De bovenknecht, Bart, was verliefd op het dienstmeisje en had al enige tijd verkering met haar gehad. Maar een knecht en een dienstmeid die verkering met elkaar hebben en dat onder één dak, dat kon niet. Zeker niet in die tijd. Bart had dan ook van zijn baas te horen gekregen dat hij om die redenen, per 1 november een andere werkplek moest zoeken. Lees verder ...
Herinneringen uit het dagelijkse leven in het Reestdal, 50 jaar geleden
In deze aflevering over het leven in het Reestdal van 50 jaar geleden, wil ik u graag het een en ander vertellen over een categorie mensen, die wel dagelijks in het gebied aanwezig waren en er de kost verdienden, maar er in de meeste gevallen niet zelf woonachtig waren.
Volksgericht met dodelijke afloop te Koekange
Op 21 oktober in het jaar 1889 was het Koekanger markt geweest en Kalter had een borrel op. Hij had wat trammelant gemaakt en geroepen: "Voor ik naar bed ga, gebeurt er nog heel wat". Dezelfde nacht werd er op 4 plaatsen in het dorp brand gesticht. Lees verder ...
Streeksieraden: Het oorijzer
In Z.W. Drenthe kwam ook het bandvormig zilveren oorijzer met de bekende gouden krullen wel voor zoals we dat heden ten dage in Staphorst nog kunnen zien. De Drentse variant was echter wat smaller van uitvoering en ook de gouden krullen waren minder groot. In veel gevallen werden de oorijzers rechtstreeks bij de goud- of zilversmid gekocht die dan rekening kon houden met de gewenste maat. Voor ons gebied was Meppel daarbij de aangewezen plaats. Maar daarnaast werden de oorijzers ook wel op de regionale jaarmarkten aangeschaft...
Vastgelegd verleden (16): De taal van het gereedschap
Deze keer een kleine greep voorbeelden van de invloed van gereedschappen en gebruiksvoorwerpen op onze taal.

September 2009:
Een rijke stinkerd
Het begraven in de kerk gebeurde niet altijd even zorgvuldig, de stenen werden herhaaldelijk opgelicht en niet altijd even netjes weer teruggelegd; dat was door de verzakkingen in de vloer ook niet altijd goed mogelijk. De gevolgen konden naar zijn: vooral wanneer de weersomstandigheden daar aanleiding toe gaven, hing er in de kerk een doordringende stank, óók uit de graven van de rijken kwam die onwelriekende geur, vandaar dat men sprak van een rijke stinkerd. Lees verder ...
Mijn Oorlogservaringen
In de namiddag, terwijl ik achter het huis stond, kwam er een vliegtuig laag boven het water terug uit het westen en van heel dichtbij had ik oogcontact met de piloot. Die hele dag had ik daar een eng gevoel bij en het ligt nog vers in mijn geheugen. Die avond was de hele Grebbelinie verlicht. Niemand kwam daar ongezien nog over...
De drievoudige roofmoord in Koekangerveld
In de nacht van 2 op 3 september 1909 vond in het Koekangerveld een afschuwelijke drievoudige roofmoord plaats. Lees verder ...
Streeksieraden: De beugeltas en alles wat daar in zat!
De zilveren beugeltas was oorspronkelijk voorzien van een zilveren haak waarmee de tas aan de rokband werd gehangen. In sommige gevallen was deze haak niet van zilver maar van ijzer of koper en dit laatste meestal vanwege de financiën.
Vastgelegd verleden (17): Miltvuur, maar niet mild!
Deze al eeuwenoude ziekte van dier en mens (in deze volgorde), dankt zijn naam aan het meest opvallende symptoom, de gezwollen milt. Ten tijde van Mozes gold miltvuur zelfs als een der tien plagen van Egypte...

December 2009:
Padvinderij in de Wijk
Het is niet precies te achterhalen wanneer er in de Wijk een afdeling van de padvinderij van de grond is gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog was er een groepje jongens dat met dekzeilen van Geert van 't Zand en wat stokken naar de Witte Bergen trok om daar een tent of een hut te bouwen. Lees verder ...
Van bodedienst tot internationaal transportbedrijf
Roelof Brinkman (1889-1946) heeft in zijn stoutste dromen niet kunnen denken dat de bodedienst die hij in 1928 heeft opgezet, via zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon zou uitgroeien tot een internationaal transportbedrijf, Brinkman Trans Holland. Roelof Brinkman begon de bodedienst met paard en wagen maar al spoedig beschikte hij over een Ford vrachtwagentje. Achterkleinzoon Michaël Brinkman had bij de opening van zijn nieuwe bedrijf in Emmen, 80 jaar later, in 2008, al een wagenpark van 59 trucks, 102 trailers en 250 medewerkers in vaste dienst. Lees verder ...
Van keelknopen tot schoengespen
Wanneer we het over streeksieraden hebben, dan denken we, in zijn algemeenheid, vrijwel altijd aan de dames met hun oorijzers en beugeltassen. Maar zoals ik in mijn voorgaande artikel over dit onderwerp al aangaf, droegen de mannen in m.n. de zeventiende en achttiende eeuw eveneens de nodige sieraden ...
Vastgelegd verleden (18): een reclameplaat, een giftige plant en een dierenarts
Laat ik deze keer beginnen met een verdwijning, de verdwijning van een nationaal overbekende reclameplaat. Ik bedoel die van de man, zijn vrouw en hun hondje. O die, zult u nu waarschijnlijk zeggen. De vrouw draagt een paraplu als symbool voor bescherming, terwijl de man met zijn wandelstok wijst op de verzekeringsmaatschappij R.V.S. waarbij men voor die bescherming terecht kan. De plaat stamt uit 1905 en werd getekend door Tjeerd Bottema, die er vijf (!) gulden voor ontving ...
60 jaar aardgas in Schoonvelde
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het bekende gasveld van Slochteren werd ontdekt en in productie genomen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft dit jubileum aangegrepen om eens flink aan de weg te timmeren. Lees verder ...
't Nut in de Wijk
Enkele jaren geleden heeft Louis Timans in 't Olde Karspel uiteengezet hoe de Fortis bank hier in de Wijk is ontstaan (5e jrg. no.4). Uiteraard moest daartoe worden verwezen naar de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die in Nederland in het leven was geroepen door Jan Nieuwenhuyzen te Edam op 18 november 1784. Het zou tot 21 oktober 1853 duren voordat de Wijk en omgeving een afdeling ("Departement") van deze vereniging kon begroeten. Lees verder ...