Webring Reestdal

www.webringreestdal.nl heet u ook in 2011 welkom. Het adres om de geschiedenis en genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto's en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
  1. Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
  2. Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
  3. Op de Webring staan de pagina's van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook in 2011 zullen wij de artikelen uit 't Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.Nieuw op de Webring Reestdal in 2011:
12 maart:
De Oosterwijk, door Jan Bolling
De Oosterwijk en de Wijk, vroeger Westerwijk (!) geheten, lopen nu min of meer vloeiend in elkaar over. Vroeger was er sprake van twee duidelijk van elkaar gescheiden woonkernen. De Oosterwijk is een gebied langs de Dorpsstraat en de Commissieweg. Aan de westkant is de begrenzing op de plaats waar de Oosterakker, Oosterwijkerweg en de Dorpsstraat bij elkaar komen.
De vereniging van bakkers in de Wijk en Koekange, door Aaltienus Buiter
Vlak na de tweede Wereldoorlog waren er zowel in de Wijk als in Koekange nog verschillende zelfstandige bakkerijen. Het was in 1948 dat Roelof Kraal, bakker in Koekange, het initiatief nam om in de gemeente de Wijk een vereniging van bakkers op te richten.
Jongens- en meisjesinternaat de Havixhorst en Dickninge, jaren vijftig vorige eeuw (2), door Albert Veld
Direct na de oorlog werd de Lindenhorst ingericht voor de opvang van jonge meisjes, voornamelijk kinderen van oorlogslachtoffers en bombardementslachtoffers. Eind 40-er jaren verhuisden de meeste meisjes naar de Havixhorst. De katholieke meisjes verhuisden naar Dickninge. Deze drie huizen waren alle in het bezit van de adellijke familie De Vos van Steenwijk.
6 maart:
Grensgeval in de Stapel, door Jan Bolling
In 1811 werd door een decreet van Napoleon ons land in gemeenten ingedeeld. In Drenthe kwam men aanvankelijk tot 29 gemeenten, maar later zijn er nog 5 bijgekomen zodat het uiteindelijke aantal 34 werd.
Bij de vaststelling van de gemeentegrenzen werd in principe uitgegaan van de bestaande kerspelgrenzen. Bij de Wijk deed zich de merkwaardige situatie voor dat het als kerspel geen kerk had. Bij de vaststelling van de uiteindelijke gemeentegrens kwam een deel van het kerspel Avereest te liggen binnen de gemeente de Wijk.
Jongens- en meisjesinternaat de Havixhorst en Dickninge, jaren vijftig vorige eeuw (1), door Albert Veld
Na de Tweede Wereldoorlog bestond er dringend behoefte aan opvang voor slachtoffers van oorlogsgeweld. Rotterdam loste het probleem van de vele daklozen na het bombardement van de binnenstad deels op door een aantal gezinnen als "onmaatschappelijk" te kenmerken. Kort na het einde van de oorlog werden 450 bombardementslachtoffers, al dan niet met geweld, van Rotterdam verhuisd naar opvangkampen (destijds gezinsoorden genoemd) in Drenthe, Overijssel en Gelderland.
De scholen van Koekange, door Aaltienus Buiter
In Koekange heeft er vanaf 1804 een schooltje gestaan, vermoedelijk aan de Dwarsdijk, in de buurt van het huidige nummer 41. De Dwarsdijk was toen de hoofdverbindingsweg naar Ruinerwold; het was nog een zandweg. Ook de kerk stond daar in de buurt, nl. op de huidige begraafplaats. Dat is zo gebleven tot 1872. Toen werd er een nieuw schooltje van twee lokalen gebouwd aan de Dorpsstraat.
4 maart:
De familie Hazelaar (2), door Jan Bolling
De gebroeders Hazelaar waren in de Wijk begonnen als bakkers in het pand van Lucas Hilbert Steenbergen aan de Dorpsstraat. Toen ze het naastgelegen pand van R. Boven hadden gekocht, werd daar naast het horeca-gedeelte in de westkant van het pand een bakkerij en bakkerswinkel gebouwd.
Treinramp tussen Broekhuizen en Koekange in 1888, door Aaltienus Buiter
Het was een heldere winteravond, die 3e januari 1888. De volle maan bescheen de besneeuwde velden rond het station Broekhuizen.
Een kreet van ontsteltenis klonk er echter om half tien, uit de mond van de haltechef Wolters op het station te Broekhuizen, toen hij de trein uit Meppel voor zich langs zag rijden en na een paar honderd meter met een daverend klap in botsing zag komen met de trein komend uit de richting Koekange.
De groei van het dorp Koekange, door Aaltienus Buiter
In 1654 telde Koekange 50 huizen en 3 armhuisjes. Honderd jaar later waren er 6 huizen bijgekomen, doch niet veel later, in 1783, stonden er in het kerspel Koekange reeds 75 huizen, bewoond door 381 mensen. Gemiddeld werden er per jaar 10 kinderen geboren en het sterftecijfer lag op 7,5. Er was dus sprake van een geringe groei. In 1886 telde Koekange samen met Oshaar zon 200 huizen. Tot 1798 had de Oshaar tot het grondgebied van Ruinen behoord.
Veearts en verandering, door Giel van der Wal
In de periode tussen de beide wereldoorlogen werkten er in de regio Meppel slechts drie dierenartsen: Wilders in Staphorst, Jalvingh in Ruinerwold en Nip in Meppel. De Tweede Wereldoorlog bracht tijdelijk wat stilstand, maar toch verschenen nieuwe namen zoals Zantinge in Rouveen, Dijkstra in IJhorst, Schreur in Giethoorn, Saathof in Nijeveen, Heemstra in Havelte, Feenstra in Ruinerwold enz. In de jaren erna werd deze lijst door uitbreiding van de praktijken steeds langer.


Zoek naar een naam op onze website: