't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

De erven vanuit het verleden tot het heden

door R. van Mulligen

In de vorige uitgave van "t Olde Karspel" heb ik u een overzicht gegeven van de bewoners van erf nummer 3. In het onderstaande overzicht kunt u zien welke erven van dit erf zijn afgesplitst.

Allereerst erf nr. 3.2, een boerderijtje aan de westzijde van het voetpad (het voetpad is de huidige Weerwilleweg).
1832 Erven Jan Roelofs Thijs Rijssen
Het boerderijtje, perceel 303a, staat op een smalle strook grond (20 m br.) op een afstand van plm. 90 m van het voetpad.
Wanneer de scheidingslijn van de erven 2 en 3 ten oosten van het voetpad zou worden doorgetrokken richting Dwarsdijk, dan zou de smalle strook tot erf 3.2 behoren. De percelen van erf 1 en erf 2 ten westen van het voetpad zijn smaller dan die ten oosten van het voetpad. Een uitvloeisel van de vermelding bij het jaar 1741 (?). Het boerderijtje staat recht tegenover de later in 1844 gebouwde woning van Hendrik T. Zwiers.
1826 Jan Roelofs Costerhuis 1795-1853
landbouwer / pachter, gehuwd met Zwaantje Roelofs Donker 1800-1853
kinderen: Grietje 1827, Aaltien 1829, Roelof 1834
Gedane burenplichten geven aan dat Jan Roelofs Oosterhuis op deze boerderij moet hebben gewoond.
1843 Tieme Arends van Dijk 1790-1864
Geref., landbouwer, eigenaar, gebruiker, gehuwd met Jent je Steenbergen 1792-1856, heeft met zoon Hilbert 1825 zijn boerderij van zijn voorouders te Koekange-zuid, verlaten. De andere eveneens nog niet gehuwde zoons, Arend Tiemens 1818, Jan Tiemens 1822, Willem Tiemens 1830 en Roelof Tiemens 1833 zijn daar blijven wonen.
De moeder van Tieme Arends, Fijgje Jans, was een dochter van Jan Thijs en Femmigjen Wolters van dit erf.
1856 Hilbert Tiemens van Dijk 1825-1864
Geref., landbouwer, eigenaar, gebruiker, gehuwd met Margje Middelveld
1825- ? .Bij overlijden van moeder Jentje Steenbergen, is het huisnummer 96.
1858 Hilbert Tiemens van Dijk
de boerderij wordt gesloopt, de familie verhuist naar een nieuw gebouwde boerderij aan de Dwarsdijk.

Erf 3.3. boerderij aan de Dwarsdijk (oostzijde)
1847 Tieme Arends van Dijk
koopt van de kinderen Dijkman de westelijke helft van het land tussen Weerwille en de Dwarsdijk en het land ten westen van de Dwarsdijk tot voorbij de Koekanger Aa.
1856 Hilbert Tiemens van Dijk 1825-1864
Geref., landbouwer, eigenaar, gebruiker, gehuwd met Margje Middelveld 1825-1898, kinderen: Annigje 1861-1895 Tieme 1863.
1857 Hilbert Tiemens van Dijk
laat aan de oostzijde van de Dwarsdijk een boerderij bouwen. De totale opp. van het bedrijf is 13.79.50 ha., al voor 1861 is een broer van Hilbert, Roelof Tiemens van Dijk, inwonend en op het bedrijf werkzaam.
1870. Roelof Appelmelk, geb. 1839 te Meppel Geref., landbouwer, huurder, gehuwd met Jantje Konink geb. 1852 te Ruinerwold, kinderen: Klaas 1871, Lettert 1874, huisnummer B 122a.
1875 Hendrik Jan Boesekool, geb. 1831 te Ruinerwold
Geref., landbouwer, huurder tot 1880, gehuwd met Geert je Spijkerman 1833, kinderen: Jan 1858, Willem 1864, Gerrit 1866, Albert 1871, huisnummer B 122a, later B 199a.
1881 Erven Hilbert T. van Dijk
het perceel tussen de Dwarsdijk en de Koekanger Aa, groot 6.56.10 ha, wordt ontgonnen, huisnummer nu B 122, later B 199.
1897 Erven Hilbert T .van Dijk
op 1.12 ha na, wordt het land ten westen van de Dwarsdijk aan meerdere personen verkocht, de resterende grootte van het bedrijf is 7.56.70 ha, huisnummer nu B 218.
1899 Tieme van Dijk 1863-1923
Geref., landbouwer, eigenaar, gehuwd met Wilhelmina Jans van Dijk 1862, (nicht van Tieme), kinderen: Hilbert 1892- 1892, Margje, 1893, Hendrikje 1894, Jantina 1896, Hilbert 1898, Jan 1900, huisnummer nu B 225, later B 292.
1923 Erven Tieme van Dijk
eigenaren en gebruikers, wed. Wilhelmina van Dijk 1862-1936, Hilbert van Dijk 1898 -1957, Hendrikje van Dijk 1894, Jantina van Dijk 1896, het gezin wordt aangeduid met: Minoa's
1958 Jan Barelds,
eigenaar, gebruiker, gehuwd met Trijntje Bos. Het adres is nu Koekanger Dwarsdijk 40 en het pand wordt bewoond door het gezin H.Barelds, huisnummer nu B 370.
Erf 3.4, boerderij aan de Dwarsdijk (westzijde)
1897 Klaas Rumph, geb. 1823
molenaar, bevindt zich onder de kopers van het land ten westen van de Dwarsdijk.
1905 Hendrik en Jacob Rumph, geb. resp. 1874 en 1867
molenaars, zij kopen een aangrenzend stuk land groot 1.42.40 ha.
1909 Hendrik en Jacob Rumph
laten een huis bouwen op het eerder aangekochte perceel, huisnummer B 227a
1909 Femmigje Kreuze-Koops, geb. 1849
Geref., wed. van Arend Kreuze, huurster.
1910 Warner Hopman, geb. 1866 te Staphorst
N.H., landbouwer, eigenaar, gehuwd met Aaltje Kiekebelt 1868,
kinderen: Beeltje 1893, Aaltje 1898, Harm 1902, Arend Jan 1907, Arend 1912,
bedrijfsgrootte 2.79.30 ha.
1924 Hendrik Timmer, geb.1898
eigenaar, huisnummer nu B 295.
1924 Jan Pool, geb. 1898
Geref., arbeider, huurder.
1925 Hendrik Timmer, geb. 1898
N.H., landbouwer, eigenaar en gebruiker, gehuwd met Albertje Pool 1907, geref., kinderen: Hendrik 1931, Hendrikus 1933, Martha 1934, Femmigje 1936 -1955, Albertje 1940, Koba 1942, Harmina 1943, Geert Martijn 1945, Albert 1949, het huis wordt mede bewoond door de ouders Hendrik Timmer 1859-1941 en Martha Lubbers 1865- na 1941, huisnummer nu B 371.
1965 Gerard Zwiers, geb. 1942
landbouwer, eigenaar en gebruiker, gehuwd met Lies Bork 1945.
1973 Jan Drost, geb. 1916
eigenaar, gehuwd met Pieterdina Kraal.
1974 Mevr. J.J. Sandefort 1942 en mevr M. Mulder 1943
eigenaars en gebruikers. Het adres is nu Koekanger Dwarsdijk 95.

Erf 3.5. boerderijtje aan oostzijde van voetpad, plm. 800 m. van het pad.
1847 Jan Wolters Dekker 1799-1869
Geref., landbouwer, eigenaar, gehuwd met Jentje Roelots Westert 1797-1876,
Kinderen: Wolter 1829, Fijgje 1833, Roelof 1835, Aaltje 1839, Harm 1839, is onder de kopers van het land van de kinderen Dijkman, hij laat daarop een huis bouwen, perceel A 735, huisnummer 91, later B 106.
1876 Roelof Jans Dekker 1835-1910
Geref., landbouwer, eigenaar, gehuwd met Klaasje van Gijssel 1848- 1921,
kinderen: Jantje 1877, Jan 1879, Jantien 1883- 1884, Albert 1891, Jantien 1892, huisnummer B 119, later B 102, weer later B 114.
1904 Roelof Jans Dekker 1835
eigenaar, verhuist naar Dwarsdijk B 222a.
1904 Warner Hopman, geb. 1866 te Staphorst
N.H., landbouwer, pachter, gehuwd met Aaltje Kiekenbelt 1868,
kinderen: Beeltje 1893, Aaltje 1898, Harm 1902, Arend Jan 1907 en Arend 1912, huisnummer nu B 124, Warner verhuist in 1910 met zijn gezin naar boerderijtje 3.4.
1910 Hendrik Brink, geb. 1871 te Dwingeloo
Geref., landbouwer, pachter, gehuwd met Janna Maat 1867 te Ruinerwold. kinderen: Arend 1902, Pieter 1904, Jan 1906, Jentje 1909, huisnummer B 124.
1911 Roelof Veld, geb. 1872
landbouwer, pachter, gehuwd met Hendrikje Kloeze 1872,
kinderen: Geesje 1907 en Jan 1910, huisnummer nu B 168.
1912 Harm Nijewening 1837 -1922
Geref., landbouwer, eigenaar en gebruiker, gehuwd met Janna Veld 1879,
kinderen: Jentje 1903, Lammigje 1905, Aaltje 1909, medebewoners Hilbert Veld 1876, broer en Hilligje Veld 1882, zuster van Janna.
1939 Jan Veld, geb. 1901
landbouwer, gebruiker, gehuwd met Aaltje de Haan 1905.
1956 Johannes Doosje
landbouwer te Nijeveen, eigenaar door vererving, huisnummer nu B 216.
1957 Lucas Drost R.H.zn, geb. 1924
landbouwer, gebruiker, gehuwd met Roelofje van Dijk 1929.
1970 Gerard de Leeuw, geb. 1926
landbouwer te Ruinerwold, eigenaar.
1974 Everardus Greven
koopman te Putten, eigenaar.
1974 Gerard R. Noor
documentalist te Koekange, eigenaar.
1975 E.R.A. Dreesman
gemeenteambtenaar te Amsterdam, eigenaar, het adres is nu Weerwilleweg 36.

Erf 3.6. boerderijtje aan oostziide voetpad ( achter erf 3 en voor 3.5m, halverwege).
1881 Roelof de Wit 1841-1885
Geref., timmerman en landbouwer te Koekange, gehuwd met Aaltje Jans Dekker, geb. 1839, geref., hiervoor genoemd onder het pand 3.5, geen kinderen, laat een huis bouwen, huisnummer B 106.
1886 Aaltje Jans Dekker
aan de woning komt een bijbouw en een tweede mogelijkheid van huisvesting komt er bij.
1889 Aaltje Jans Dekker
hertrouwt met Roelof Esinge en verhuist naar huisnummer B 52.
1890 Hendrik Pruntel, geb. 1884 te Ruinerwold Geref., landbouwer, gebruiker, gehuwd met Geesje Withaar, geb. 1841 te Zuidwolde, huisnummer B 119.
1893 Roelof Esinge 1835-1900
N.H., eigenaar bij boedelscheiding.
1901 Hendrik Wildeboer 1840-1910
N.H., eigenaar bij successie, gehuwd met Jentje Roelofs Dekker 1877, dochter van Aaltje Jans broer.
1907 Fake Kamer 1848-1907
eigenaar.
1907 Klaas van Achteren, geb. 1875 te Ruinerwold
godsdienst: geen, koopman, gebruiker, gehuwd met Hilligje de Vries 1882,
kinderen: Jent je 1905, Jan 1910 en Roelotje 1913, huisnummer nu B 129.
1907 Hilbert Kremer, geb. 1873
Geref., arbeider, gebruiker tot 1909, gehuwd met Gesina Denekamp 1874-1908, huisnummer B 129a.
1908 Jentje Reins, geb. 1868 te Zuidwolde
N.H., werkvrouw, gebruiker, huisnummer B 129a.
1924 Jan Veld, geb. 1901 Geref., landbouwer, gebruiker, gehuwd met Aaltje de Haan 1905, huisnummer B 129 nu B 167.
1926 Hendrik Bakker, geb. 1901 te Ruinerwold
Geref., landbouwer, gebruiker, gehuwd met Jentje Nijewen, geb. 1903 te Ruinerwold, huisnummer nu B 215.
1927 Jan Liezen, geb. 1902 te Ruinerwold
N.H., landbouwer, gebruiker.
1930 Klaas van Achteren, geb. 1875
eigenaar bij successie.
1931 Geert Jonkers, geb. 1874 te Havelte
N.H., melkventer; gebruiker, gehuwd met Geesje van de Velde 1865.
1931 Jan Liezen, geb. 1902
N.H., landbouwer, eigenaar, gehuwd met Jent je van Achteren 1905.
1965 Hendrik Mager geb. 1913 te Ruinen
eigenaar.
1965 M.J.M. van Beumingen
koopman te Beekbergen, eigenaar.
1969 J.H. Stolle
koopman te Apeldoorn, eigenaar.
1970 R. Strijbis
koopman te Barneveld, eigenaar.
1972 A.D.J. Vrolijk
te Makkinga, eigenaar.
1975 B.A. Bruil, geb. 1933
econoom te Koekange, eigenaar.
1990 W.C.J. van Veldhuizen
eigenaar, gebruiker.
Het adres is nu Weerwilleweg 34.

Erf 3.7, Boerderij aan de Ruinerweg (oostzijde).
1848 Albert Hendriks Gortemaker 1806-1858
landbouwer op erf 7, hij koopt nagenoeg het gehele heideveld, perceel A3, groot 16.15.70 ha., perceel A3 heet nu perceel A 379.
1866 Hendrik Gortemaker 1838-1907
N.H., ongehuwd, deze laat op ruime afstand ten oosten van de weg een boerderij bouwen, perceel A 896.
1870 Hendrik Gortemaker
de boerderij brandt af.
1881 Hendrik Gortemaker herbouwt boerderij na brand.
1889 Harmanus Timmerman, geb. 1841 te Wanneperveen
Geref., landbouwer, pachter; gehuwd met 1. Hendrikje Pool 1849 -1888, 2. Roelotje Jonker, geb. 1864 te Hoogeveen,
kinderen: Hendrik 1876, Margje 1879, Lammechien 1883, Klaasje 1887, Arend 1890, Jan 1892-1892, Johanna 1893, Henderika 1896, Jan 1897, Harmanus 1900, huisnummer B121.
1906 Willem Bennink, geb. 1874 te Ruinen
Geref., landbouwer, pachter, gehuwd met Aaltje Hoogezand, geb. 1870 te Hoogeveen, kinderen: Jentien 1896, Hilbert 1899, Catharina 1901, Arendina 1904, Aukje 1906, Arend 1909, Hendrik 1912, huisnummer nu B 132.
1907 Jan Wolter Bos, geb. 1837 te Weerwille
eigenaar bij successie.
1920 Albert Bos, geb. 1874 te Weerwille
eigenaar, huisnummr nu B 178.
1935 plm. Hester
landbouwer, pachter; huisnummer nu B 221.
1940 plm. Jan Bos, geb. 1913
pachter, gehuwd met Johanna te Lindert, geb. 1911.
1950 Albert Bos, geb. 1874
eigenaar, in dit voorjaar verbrandt de boerderij en wordt in 1951 weer herbouwd.
1956 Jan Bos, geb. 1913
naast gebruiker nu tevens eigenaar.
1971 Gerrit Bos, geb. 1945
huurder, gehuwd met Lutina Drost, geb. 1948.
1972 Barend Beukers, geb. 1941
veehouder; eigenaar, gebruiker, totale opp. 18.34.34 ha.
1978 Jantienus Dekker, geb. 1957 eigenaar, gebruiker, gehuwd met Annigje Roze, geb. 1954.
Het adres is nu Ruinerweg 66.
Erf 3.8, boerderijtje aan Ruinerweg (westzijde).
1847 Albert Hendriks Gortemaker
neemt heideperceel A3 over van de kinderen Dijkman (zie 3.7).
1864 Roelof Koops Westert
neemt een gedeelte van perceel A3 over, perceel A 1168.
1901 Wed. R.K. Westert
laat op perceel A 1168 een huis bouwen.
1901 Albert Bakker 1841-1909
N.H., arbeider, bewoner, ongehuwd, heeft als kostganger Hendrik Gortemaker 1838-1907, N.H., zonder beroep, eigenaar van boerderij aan overzijde, pachter H. Timmerman, huisnummer B 132a.
1908 Aaltje Roddenhof, geb. 1872 te Nieuwleusen
Geref., koopvrouw, bewoonster.
1911 Geert Jonkers, geb. 1874 te Havelte
N.H., melkventer, bewoner, gehuwd met Geesje van de Velde 1865, huisnummer nu B 177.
1915 Jan Pruntel, geb. 1870
eigenaar, huisnummer nu B 220.
1920 Jan Pruntel
eigenaar, er vindt sloop en nieuwbouw plaats.
1925 Jan Pruntel, geb. 1870
geref., landbouwer, gebruiker, gehuwd met Jantje Handelaar 1899,
kinderen: Hendrik 1931.
1953 Hendrik Pruntel, geb. 1931
wonende te Hellendoorn, eigenaar, de woning wordt na brand door blikseminslag herbouwd.
1954 Trijntje de Roo-Bakker
huurster.
1958 Wolter Kreuze, geb. 1913
huurder, gehuwd met Jent je Roo, geb. 1918.
1979 Na 1979 is de woning verschillende keren verkocht.
Het adres is nu Ruinerweg 55.

Ik hoop dat u op deze wijze een indruk heeft gekregen van de werkzaamheden van de boerderijencommissie. Tot op heden zijn al van verscheidene boerderijen 'vanuit een grijs verleden' de bewoners bekend.