't Olde Karspel - periodiek van de Historische Vereniging De Wijk - Koekange

Het fotohoekje…

door Jenny Roze

Van de heer Klaas Steenwijk (76 jr.) uit Geleen (L) ontvingen wij deze mooie groepsfoto van de O.L.S. in De Wijk, gemaakt in 1899. Het is waarschijnlijk de oudste schoolfoto die gemaakt is van de leerlingen van de Wijker school.

De heer Steenwijk schrijft erbij: "Van de ca 50 leerlingen is mij helaas slechts één naam bekend, nl. die van mijn vader Lucas Wicher Steenwijk, toen nog in de jeugdige leeftijd van ca 7 jaar. Hij zit op de tweede rij, 4e van links. Hij woonde aan de Dorpsstraat, waar zijn ouders het café "De Nieuwe Aanleg" hadden. In datzelfde pand was later bakkerij Talen gevestigd (nu A.Wolting, red.). Lucas (1892 - 1968) was een zoon van Klaas Steenwijk en Klaasje Steenbergen. Zijn grootvader Lucas Steenbergen, was kuiper en had een zuivelbedrijfje op de hoek Dorpsstraat - Postweg. (zie ook het artikel in 't Olde Karspel 1e jaargang nr. 2). Misschien zijn er lezers die vanaf een eigen jeugdfoto van hun ouders of grootouders nog meer namen kunnen doorgeven".

De redactie kan de heer Steenwijk alvast twee namen geven, namelijk die van de onderwijzers. Links op de foto meester Vogel en rechts meester Roelofs. Weet u nog enkele namen, dan kunt u die doorgeven aan Jenny Roze, tel. 0522-442953.